Financieel & fiscaal advies op maat voor ondernemers

Als ondernemer bent u gewend om ideeën te bedenken en plannen te maken voor (middel)lange termijn. Het is moeilijk te voorspellen hoe het in de toekomst zal gaan, maar het wel mogelijk om uw ideeën en/of plannen financieel tegen het licht te houden. Zijn ze realiseerbaar of gaan ze het beoogde rendement opleveren? Met goed onderbouwde adviezen – zowel financieel als fiscaal - geeft Nieuwkoop Advies & Administratie richting aan de toekomst van uw bedrijf. Vanzelfsprekend gebruiken we daarvoor uw (jaar)cijfers, prognoses en ondernemersvisie als richtsnoer. 

 

Begrotingen of prognoses voor financieringsvraagstukken

Om uw toekomstplannen te verwezenlijken, hebt u financieel draagvlak nodig. Vaak is daarvoor uw eigen vermogen ontoereikend. Voor de financiering van uw investeringen is het dan noodzakelijk om krediet of een lening aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een realistische begroting of financiële prognose nodig. Nieuwkoop Advies & Administratie beschikt over de ervaring en expertise om u bij deze financiële onderbouwing te ondersteunen. Ook communiceren we graag namens u of samen met banken of investeerders. Zo vergroten we de kans op het verkrijgen van financiering.